Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Rodzice, 

zachęcamy wszystkich rodziców do zapisywania swoich dzieci do klas integracyjnych. To miejsce, gdzie każde dziecko ma szansę na sukces, gdzie różnorodność jest doceniana i wykorzystywana jako siła, a gdzie wsparcie edukacyjne jest dostępne dla każdego. Klasy integracyjne – dla lepszej przyszłości każdego dziecka.

Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 trwa od 19 lutego do 29 marca bri następuje po złożeniu w sekretariacie szkoły wniosku o przyjęcie dziecka lub karty zgłoszenia do kl. 1. 

Rodzice kandydatów do klas pierwszych zamieszkujących w obwodzie szkoły (Kielno, Kieleńska Huta, Warzno, Rębiska, Leśno) wypełniają kartę zgłoszenia do klasy 1 z obwodu. Dzieci te przyjmowane są z urzędu.

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud ws. wzoru wniosku, terminów postępowania rekrutacyjnego, uchwały ws. określenia kryteriów rekrutacji, zasady rekrutacji oraz karty zgłoszeń do pobrania tutaj.Skip to content