REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SP NA ROK SZKOLNY 2018/2019

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SP NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Szanowni Rodzice,

rekrutacja dzieci do klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019 trwa od 19 lutego do 26 marca br.  i następuje po złożeniu w sekretariacie szkoły karty zgłoszenia dziecka.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

Dzieci zamieszka poza obwodem szkoły mogą na wniosek rodziców zostać przyjęte do klasy pierwszej w miarę wolnych miejsc.

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud ws. rekrutacji oraz karta zgłoszenia ucznia do pobrania tutaj.Skip to content