REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY 1 SP W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY 1 SP W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Szanowni Rodzice,

listy przyjętych dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I-szej Szkoły Podstawowej zostaną podane do 30 czerwca do godz. 13.00.

Powyższe informacje zostaną udostępnione na tablicy ogłoszeń przy głównym wejściu do szkoły.Skip to content