REKRUTACJA

ROK SZKOLNY 2022/2023

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

KRYTERIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO KLASY I-szej SP Z OBWODU SZKOŁY

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA I-szej SPOZA OBWODU

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW KLAS II-VIII SP

UCHWAŁA REKRUTACYJNA DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

UCHWAŁA REKRUTACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS I-szych SPOZA OBWODU