Rok szkolny zbliża się do końca

Rok szkolny zbliża się do końca

Przypominamy najważniejsze terminy związane z ostatnimi tygodniami pracy w roku szkolnym 2015/2016:

 

3 czerwca – wystawienie ocen proponowanych z poszczególnych przedmiotów

8 czerwca – zebrania z rodzicami

10 czerwca – wystawienie ocen końcoworocznych

21-22 czerwca – apele podsumowujące rok szkolny 2015/2016

24 czerwca – ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGOSkip to content