Skąd się biorą pomysły?

Skąd się biorą pomysły?

Skąd się biorą pomysły? Jak uczymy się myśleć? Na co dzień zupełnie się nad tym nie zastanawiamy, jednak procesy myślenia trenujemy już od narodzin, a nawet w życiu płodowym. Ćwiczenie mózgu, rozwijanie kreatywności pomagają nam radzić sobie w sytuacjach stresowych, a nasze pomysły z biegiem lat stają się coraz bardziej różnorodne.

Pierwsze ćwiczenie, któremu zostali poddani uczniowie, spełniało rolę rozgrzewki twórczej – rozwijało koncentrację i stymulowało  myślenie. W następnym zadaniu trenowaliśmy giętkość myślenia. Uczniowie uczyli się odczytywać symbole oraz pracować z mapą. Trenowali także procesy generalizacji, pracując z substytutami prawdziwych przedmiotów. Było to także ćwiczenie spostrzegawczości, pozwalające każdemu z uczniów na aktywność własną.

Na zajęciach uczniowie ćwiczyli płynność, giętkość myślenia oraz umiejętność radzenie sobie ze stresem. Zostali postawieni w sytuacji problemowej – zapomniano o czyichś urodzinach i cała klasa musiała w dziesięć minut przygotować przyjęcie urodzinowe, wykorzystując do tego celu niestandardowe rekwizyty. To, jak uczniowie poradzili sobie z zaskakującym problemem, pokazało im, co daje kreatywność oraz jak sprawić, aby w sytuacji zaskoczenia nasz umysł nie zatrzymywał się, ale pracował dynamicznie i płynnie.

                                                                                                                                     Maja Littwin

 Skip to content