Szkolne Koło LIGI OCHRONY PRZYRODY

Szkolne Koło LIGI OCHRONY PRZYRODY

Liga Ochrony Przyrody jest najstarszą organizacją ekologiczną w kraju, która powstała 9 stycznia 1928 r.

Godłem stowarzyszenia jest żubr.

102944

Cele LOP to:

– prowadzenie działalności edukacyjnej,

– popularyzowanie wiedzy o przyrodzie i ochronie przyrody,

– propagowanie  prac społecznych na rzecz środowiska  przyrodniczego oraz organizowania takich prac,

– czuwanie nad przestrzeganiem prawa ochrony przyrody oraz interweniowanie w przypadkach jego naruszenia.

„Chrońmy nietoperze, chrońmy ich kryjówki” to tegoroczne hasło tej organizacji. Na naklejce można zobaczyć zdjęcie nietoperza – podkowca małego. W Polsce wszystkie nietoperze objęte są ścisłą ochroną. Liczebność ich populacji zależy od ilości kryjówek letnich i tych zimowych niezbędnych do hibernacji. Zaleca się tworzenie w lasach sztucznych kryjówek w postaci skrzynek dla nietoperzy.

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Gdańsku mieści się w Gdańsku ul. Jaśkowa Dolina 59.

W naszej szkole powstało szkolne koło Ligi Ochrony Przyrody. Legitymacja wraz z naklejką kosztuje 2 zł na rok. Można ją nabyć u nauczyciela przyrody – pani U. Sosny-Klein.Skip to content