Terminarz na styczeń 2018 r.

Terminarz na styczeń 2018 r.

 • do 16.01 do godz. 15.00 – wystawienie ocen proponowanych;
 • 17.01 – bal karnawałowy klas 0-III SP;
 • 17.01zebranie z rodzicami dotyczące postępów w nauce i informacje o ocenach proponowanych:
  • 16.30 – klasy 0-III SP;
  • 17.00 – pozostałe klasy;
 • 19.01 – wystawienie ocen śródrocznych i koniec I półrocza;
 • 22.01 – rozpoczęcie II półrocza i uroczystość Dnia Babci i Dziadka;

  29.01-09.02 – ferie zimoweSkip to content