Ubezpieczenie 2018/2019

Ubezpieczenie 2018/2019

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna

Ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

 

Ubezpieczający:

Szkoła Podstawowa w Kielnie

 

SKŁADKA (do wyboru):

– WARIANT I –32 zł- NR POLISY: 92105061  – kliknij TUTAJ

– WARIANT III – 55 zł – NR POLISY 92105063 – kliknij TUTAJ

 

Jakie zdarzenia / wypadki uczniów uprawniają do złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania?

 • Uszczerbek (tabela uszczerbków) na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku od 1 dobry/ w celu leczenia choroby min. 5 dni
 • Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych Ubezpieczonego spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji Ubezpieczonego  w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego
 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku / zawału serca lub udaru mózgu / w wypadku komunikacyjnym
 • Śmierć rodziców lub opiekunów prawnych Ubezpieczonego spowodowana w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Wyczynowe uprawianie sportu (również w życiu prywatnym, np. w klubie sportowym). W zakresie ochrony wchodzą m.in. piłka nożna, pływanie, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, jazda konna, sporty walki.
 • Ochrona ubezpieczeniowa 24h/dobę na całym świecie

WARUNKI UBEZPIECZENIA – kliknij TUTAJ 

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia NNW uczniów w AXA?

 • wypełniony wniosek ( pobierz, naciskając na wniosek) o wypłatę świadczenia
 • kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia, lub adresy placówek, w których dziecko było zarejestrowane i leczone,
 • protokół powypadkowy (sporządzony przez inspektora BHP w szkole) lub protokół policyjny,
 • kopie/oryginały rachunków bądź faktur wraz ze zleceniem wystawionym przez lekarza jako niezbędne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem – dotyczy zwrotu kosztów zakupu lub naprawy protez, rehabilitacji i leczenia,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające zakończenie leczenia i rehabilitacji – dotyczy zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego (rodzica),
 • inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo.

 

Zgromadzone dokumenty może złożyć poprzez jedną z możliwości:

Informacje o niezbędnych dokumentach znajduje się na stronie www.bezpieczny.pl 

 

UWAGA!
W przypadku trudności w zgłaszaniu szkody zawsze możesz zwrócić się o pomoc, wybierając jeden ze sposobów:

 • Opiekun szkoły: Joanna Karczewska 604 055 358, jkarczewska@bezpieczny.pl
 • Infolinia AXA [pn-pt 8-19]: 801 200 200 | (22) 555 00 00*
 • Infolinia Bezpieczny.pl [pn-pt 8-16]: (58) 718 92 53*
 • SMS o treści „SZKODA” na nr 536 571 950*

* koszt połączenia wg taryf poszczególnych operatorówSkip to content