W naszej szkole grudzień był miesiącem uświadamiania sobie, że choć„Każdy inny, wszyscy równi”.

W naszej szkole grudzień był miesiącem uświadamiania sobie, że choć„Każdy inny, wszyscy równi”.

3 grudnia był Światowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy naszej szkoły na znak solidarności i jedności z osobami ze specjalnymi potrzebami ubrali się na żółto. Uczniowie, którzy posiadali żółty strój, wynagrodzeni zostali żółtymi balonami.

Nauczyciele podjęli wiele inicjatyw związanych z obchodami tego dnia. W klasach integracyjnych przeprowadzono lekcje, podczas których wszyscy uczniowie mogli doświadczyć zależności od innych osób. Dzieci połączone były w pary. Jedna z nich była przewodnikiem, drugiej natomiast opaską „wyłączono” zmysł wzroku. Dzieci pokonywały tor przeszkód, licząc w pełni na pomoc koleżanki lub kolegi. Następowała zmiana, każdy mógł poczuć, jak trudno jest być osobą z niepełnosprawnością. Po zakończeniu uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami i odczuciami. Z kolei nauczyciele starali się uświadomić podopiecznym jak ciężko jest funkcjonować ich rówieśnikom w codziennym życiu.

Klasy V-te wysyłały kartki do chorych dzieci z całej Polski w ramach akcji „Marzycielska paczka”.

Wychowawcy klas przeprowadzili pogadanki na temat „Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością”. Podsumowaniem wyżej wymienianych działań było stworzenie wystawy z informacjami dotyczącymi dobrego zachowania się wobec osoby z trudnościami rozwojowymi.

W klasach zerowych przeprowadzono konkurs, który polegał na wykonaniu pracy plastycznej „Uczniowie z niepełnosprawnością”. Komisja wyłoniła najlepszą pracę, która wysłana została na konkurs do Torunia.

Przedsięwzięcia te miały szczególne znaczenie ze względu na integracyjny charakter placówki.

 Skip to content