Warsztaty o komunikacji dla klas czwartych i piątych ,,Bezpieczna, ekologiczna i ekonomiczna komunikacja”.

Warsztaty o komunikacji dla klas czwartych i piątych ,,Bezpieczna, ekologiczna i ekonomiczna komunikacja”.

Uczniowie klas 4 i 5 pod koniec listopada i na początku grudnia wzięli udział w warsztatach o komunikacji prowadzonych przez pana Krzysztofa Szkurłatowskiego, pracownika MZK w Wejherowie. Miały one oczywiście formę online, odbyły się na platformie Teams. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów i pogłębiły ich wiedzę na temat tego, jak należy się zachowywać w środkach komunikacji publicznej, jakie zasady sanitarne panują tam w obecnym czasie. Dzieci dowiedziały się, co to jest bilet metropolitalny, integracja komunikacyjna, jak trzeba odczytywać rozkład jazdy, jak poradzić sobie w czasie pożaru, który będzie miał miejsce na przykład w pociągu. Warsztaty były bardzo ciekawe i przekazały uczniom praktyczną wiedzę.

Anetta WróblewskaSkip to content