XXXI Międzynarodowy Konkurs Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej – 2015 r.

Z naszej szkoły w konkursie brali udział: Artur Parchem IVa, Julia Buczkowska IVa, Radosław Kreft IVa, Kamila Krenca VIb, Dorota Kamińska VIb a z gimnazjum: Damian Bach IIa, Jakub Garzombke IIa, Paulina Paczoska IIa i Alicja Wojewska IIa.   Długo czekaliśmy na wyniki konkursu.

W końcu są… Dla naszych uczniów wspaniałe wieści. W tak prestiżowym konkursie wyróżniono Radka Krefta i Julię Buczkowską z klasy IVa. I Radek, i Julia wyróżnienie otrzymali w kategorii proza w grupie wiekowej I-IV.

Na konkurs nadesłano 6138 zestawów wierszy i opowiadań z 487 szkół podstawowych, gimnazjów i – po raz pierwszy ze szkół ponadgimnazjalnych – z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Litwy. Wyłoniono 127 laureatów i wyróżniono 225 uczniów. Prace laureatów konkursu zostaną opublikowane w książce „Portret ze słów”.

Główne cele konkursu to od lat: inspirowanie zainteresowań literackich, promowanie utalentowanej literacko młodzieży, rozbudzanie wyobraźni, wrażliwości,  zachęcenie dzieci i młodzieży polonijnej do podejmowania prób literackich w języku polskim.  31 lat jego istnienia zaowocowało wydaniem 24 książek z wierszami i opowiadaniami laureatów
i wyróżnionych. Społecznie pracującymi jurorami są poeci, pisarze, dziennikarze, krytycy literaccy, pracownicy naukowi Akademii Pomorskiej w Słupsku, nauczyciele poloniści, pod przewodnictwem znanej poetki i przyjaciółki konkursu, a od 2015 roku także jego Patronki –pani Wandy Chotomskiej, według której jest to największa w kraju impreza kulturalna poświęcona młodym talentom literackim i promująca dziecięcą i młodzieżową twórczość.

Nasi uczniowie otrzymali dyplomy i książki drogą pocztową.

 

Gratulacje 

Katarzyna Misiec

SAM_1057Skip to content