Zajęcia dodatkowe – projekt – ważne

Zajęcia dodatkowe – projekt – ważne

Gmina Szemud planuje przystąpić do projektu mającego na celu zorganizowanie dodatkowych bezpłatnych pozalekcyjnych zajęć dla uczniów. Zamierzeniem projektu jest aby zajęcia wykraczały poza podstawę programową z rozwojem kompetencji kluczowych uczniów oraz specjalne potrzeby edukacyjne. Obecnie jesteśmy w fazie tworzenia wniosku i przygotowywania deklaracji przez szkoły. Osoby chcące przedstawić propozycje zajęć i wskazanie obszarów tematycznych proszę o zgłaszanie swoich pomysłów do sekretariatów szkół w pismach oraz  lub poprzez e-mail w terminie do dnia 11.09.2023r.Skip to content