Zasady wchodzenia i wychodzenia obowiązujące w szkole od 17 lutego 2020 roku

Zasady wchodzenia i wychodzenia obowiązujące w szkole od 17 lutego 2020 roku

Informacje ogólne:

 • Wejście do szkoły dla uczniów i innych osób niebędących pracownikami jest możliwe wyłącznie od ulicy Oliwskiej.
 • W szkole będą funkcjonowały dwie dyżurki (w wyznaczonych godzinach):
  1. Dyżurka A – przy wejściu głównym (od ulicy Oliwskiej)
  2. Dyżurka B – przy wejściu bocznym (nowym)

Godziny otwarcia drzwi:

DYŻURKA A – 7.00-16.00

DYŻURKA B – 8.00-8.30, 13.00-17.00

 • Drzwi środkowe (od strony wewnętrznego dziedzińca) mają podjazd dla niepełnosprawnych i są otwierane w razie potrzeby przez wyznaczonych pracowników.

Informacje dla rodziców:

 • Rodzice odprowadzający i odbierający dziecko nie wchodzą do szkoły bez wyraźnej potrzeby.
 • Wszystkie osoby dorosłe niebędące pracownikami, chcące wejść do szkoły są zobowiązane do wpisania się do rejestru wejść znajdującego się w dyżurce.
 • Rodzice odbierający dziecko ze świetlicy w godz. od 13.00 do 17.00 korzystają
  z wyznaczonego wejścia – DYŻURKA B i wpisują się do zeszytu znajdującego się przy dyżurce.
 • Poza godzinami pracy pracowników w dyżurkach w szkole nie mogą przebywać dzieci bez opieki. Dzieci uczęszczające na zajęcia prowadzone przez podmioty zewnętrzne muszą znajdować się pod opieką rodziców lub osób prowadzących te zajęcia.
 • Nie ma możliwości wjazdu samochodem na teren przy szkole.
 • Rodzice przywożący dzieci samochodem proszeni są o korzystanie z zatoczki znajdującej się przy ulicy Oliwskiej na wysokości szkoły lub z parkingu przy rondzie.

 


Informacje dla uczniów:

 • Szkoła dla uczniów otwarta jest od 7.00.
 • Od 7.00 dla uczniów obowiązuje wejście główne – DYŻURKA A. Uczniowie niezapisani do świetlicy muszą wpisać się do zeszytu wejść. Wszyscy uczniowie przychodzący
  do szkoły przed 8.00 przebierają się w szatni w piwnicy i idą do świetlicy, w której czekają do 8.00.
 • Uczniowie przychodzący do szkoły od 8.00 wchodzą wejściem bocznym – DYŻURKA B. Przebierają się w szatni i przechodzą na wyznaczone rejony szkoły. Godziny otwarcia odpowiednich dyżurek dla uczniów:

DYŻURKA A – 7.00-8.00, od 8.30

DYŻURKA B – 8.00-8.30, 13.00-17.00Skip to content