NOWY STATUT – nowe zasady

NOWY STATUT – nowe zasady

Szanowni Państwo,

od 1 grudnia 2015 r. obowiązują nowe zasady udostępniania prac uczniowskich. Zawarte są one w Statucie, którego nową wersję można pobrać TUTAJ. Najważniejsze zmiany zakładają, że:

  • Nauczyciel oddaje prace na lekcji poświęconej omówieniu prac i odnotowuje w temacie lekcji rozdanie i omówienie prac pisemnych. Uczeń nieobecny odbiera pracę na kolejnej lekcji i odbiór pracy potwierdza podpisem w zeszycie przedmiotowym.
  • Uczeń zapoznaje się ze sprawdzoną pracą w czasie lekcji i ma możliwość wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Obowiązkiem ucznia jest zgłoszenie  nauczycielowi zauważonych pomyłek do końca lekcji.
  • Rodzice ucznia otrzymują sprawdzone i ocenione prace za pośrednictwem dziecka (z wyłączeniem testów diagnostycznych).
  • Wątpliwości na temat pracy rodzic ma prawo wyjaśnić z nauczycielem w ciągu siedmiu dni po uprzednim umówieniu się. Na spotkanie z nauczycielem rodzic zobowiązany jest przynieść pracę pisemną ucznia.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją szkolną w zakładce DOKUMENTY.Skip to content