WITAMY

„Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć
i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność,
od której   nie  można się uchylić, nie można zdezerterować.”

 Jan Paweł II

NASZE AKTUALNOŚCI

To innowacyjny program z zakresu edukacji przyrodniczej i społecznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych....

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację Dnia Dawcy Szpiku przeprowadzoną w naszej szkole 14 października 2018 r....

Dwoje dawców z Kielna już uratowało życie dwóm potrzebującym chorym na białaczkę. Ponowna akcja 14 X 2018 roku w szkole w Kielnie od godziny 9 do 17....

Bogata i sprawdzona oferta dydaktyczna w połączeniu z doświadczeniem i wykształconą kadrą pedagogów.

Zaplecze opiekuńcze, dowozy, własna biblioteka i stołówka.

Biblioteka

„Ludzie mówią, że życie to jest to,
ale ja wolę sobie poczytać” – Cyceron

Świetlica

Świetlica szkolna czynna
codziennie od 7.00 – 17.00

Stołówka

„Człowiek nie żyje, aby jeść,
ale je, aby żyć” – Sokrates.

Hala, Basen i Obiekty Sportowe

Sport to zdrowie, a w zdrowym ciele
– zdrowy umysł.

Dowozy szkolne

Plan dowozów dzieci do szkoły.
Rozkłady jazdy, przystanki.

465

UCZNIÓW

53

NAUCZYCIELI

24

ODDZIAŁY

GODZINY PRACY SEKRETARIATU

poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8.00 do 15.00

środa w godzinach od 8.00 do 17.00

piątek w godzinach 8.00-14.00

NASZ ADRES

ul. Szkolna 4, 84-208 KIELNO
woj. pomorskie
tel. (58) 676 07 14
e-mail: zskielno@wp.pl, sekretariat@zskielno.pl

http://spkielno.pl