Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KIELNIE

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Krzysztof Majkowski – przewodniczący RR

Marzena Bieszke – zastępca przewodniczącego RR

Izabela Kurt – skarbnik RR

Monika Reich- sekretarz RR

Joanna Rusiecka – członek prezydium

Zachęcamy Państwa do wpłat na konto Rady Rodziców:

nr konta bankowego

92 8351 0003 0036 4997 2000 0010

Wszystkim przyjaciołom szkoły, Rodzicom i Darczyńcom, ludziom wielkiego serca życzymy pogodnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku....