Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KIELNIE

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

Krzysztof Majkowski – przewodniczący RR

Marzena Bieszke – zastępca przewodniczącego RR

Izabela Kurt – skarbnik RR

Jacek Derlecki – sekretarz RR

Zachęcamy Państwa do wpłat na konto Rady Rodziców:

nr konta bankowego

92 8351 0003 0036 4997 2000 0010

Zbiorcze wydatki poniesione przez Radę Rodziców oraz wydatki w roku szkolnym 2017/2018

  TUTAJ

Zbiorcze wydatki poniesione przez Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017 :

 • Nagrody dla uczniów za udział w konkursach – 3595,23 zł
 • Kwiaty zakupione na różne okazje – 525 zł
 • Wydatki poniesione w związku z kiermaszem wielkanocnym – 92 zł
 • Wydatki poniesione na organizację Dnia Rodziny – 1275,88 zł
 • Zakup stroi sportowych i 2szt rowerów – 2124,78 zł
 • Zakup nagłośnienia ( kolumny, wzmacniacz, kable ) – 5760 zł
 • Organizacja koncertu muzycznego – 650 zł
 • Organizacja balu karnawałowego dla dzieci – 600 zł
 • Odnowienie miasteczka rowerowego – 1000 zł
 • Pomoc dla p. Beaty Welfle (zakup art.spoż. do sklepiku) – 300,63 zł
 • Żywa lekcja historii – pokaz przez artystów z zewnątrz – 453,40 zł

                                                                                         Razem wydatki: 16.878,84 zł

 

Przychody uzyskane w roku szkolnym 2016/2017 przez Radę Rodziców:

 • Wpłaty gotówkowe zebrane na Radę Rodziców – 2810 zł
 • Wpłaty bankowe na Radę Rodziców – 760 zł
 • Organizacja kiermaszu wielkanocnego – 7290,90 zł
 • Organizacja balu karnawałowego w remizie w Kielnie – 1750 zł

Razem przychód: 12.610,90 zł

 

Stan konta na dzień 1.09.2016 r.           13.221,66 zł

Stan konta na dzień 1.09.2017 r.            8.433,36 zł

Stan gotówki na dzień 1.09.2017 r.            780,14 zł

Wszystkim przyjaciołom szkoły, Rodzicom i Darczyńcom, ludziom wielkiego serca życzymy pogodnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku....