Rada Rodziców

RADA RODZICÓW
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
W KIELNIE

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Leszek Lewandowski – przewodniczący RR

Jagoda Szmyt – zastępca przewodniczącego RR

Joanna Rusiecka – skarbnik RR

Zachęcamy Państwa do wpłat na konto Rady Rodziców:

nr konta bankowego

92 8351 0003 0036 4997 2000 0010

Wszystkim przyjaciołom szkoły, Rodzicom i Darczyńcom, ludziom wielkiego serca życzymy pogodnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku....