Stołówka

ODŻYWIANIE WAŻNA SPRAWA

Każdemu smacznego, według smaku jego!

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie informuje o planie dożywiania dzieci w miesiącach styczeń-czerwiec w roku szkolnym 2017/2018:

– styczeń – 19 dni

– luty – 13 dni

– marzec – 20 dni

– kwiecień – 15 dni

– maj – 18 dni

– czerwiec – 13 dni

Dożywianie prowadzone będzie od 2 stycznia do 20 czerwca 2018 r.

 

ZA M-C CZERWIEC OBIADY NALEŻY OPŁACIĆ 
 WYŁĄCZNIE W DNIACH
01.06.2018-10.06.2018


Uczniowie:
45,50 zł*

*stawka za dzień dla uczniów korzystających z obiadów codziennie 

stawka za dzień dla uczniów korzystających z posiłków codziennie – 3,5 zł

stawka za dzień dla uczniów korzystających z posiłków w wybrane dni – 5 zł

   stawka za dzień dla pracowników korzystających z posiłków – 7,00 złAby dziecko mogło korzystać z obiadów szkolnych,
opłatę należy uiścić w TERMINIE.

Wpłaty można dokonać na nr konta bankowego

51 8351 0003 0036 3642 2000 0020

 

Rodzice opłacający obiady przelewem proszeni są o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail: zskielno@wp.pl
bądź dostarczenia go osobiście do sekretariatu.


GODZINY WYDAWANYCH POSIŁKÓW 

 

11:05-11:20 dla kl. IV-V i VI a SP

12:05-12:20 dla kl. I-III SP

13:05-13:20 dla kl. VI b, VII SP oraz II-III GIM

PO 13:20 dla kl. 0 Bud. B-mała szkoła


Koszt jednego posiłku wynosi:

3,50 zł- uczniowie, którzy jedzą posiłki od poniedziałku do piątku
5,00 zł – uczniowie, którzy jedzą posiłek sporadycznie

7,00 zł – pracownicy

ZE STATUTU …

Zespół Szkół w miarę możliwości organizacyjnych zapewnia uczniom spożywanie gorącego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej.
Ze stołówki szkolnej w pierwszej kolejności korzystają uczniowie, których posiłki refunduje GOPS oraz uczniowie dojeżdżający.

Szczegółowe zasady organizacji stołówki zawiera Regulamin stołówki szkolnej.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIELNIE