Stołówka

ODŻYWIANIE WAŻNA SPRAWA

Każdemu smacznego, według smaku jego!

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie informuje o planie dożywiania dzieci w miesiącach wrzesień-grudzień w roku szkolnym 2018/2019:

 

wrzesień – 19 dni

październik – 23 dni

listopad – 20 dni

grudzień 15 dni

Dożywianie prowadzone będzie od 4 września do 21 grudnia 2018 r.

ZA M-C GRUDZIEŃ OBIADY NALEŻY OPŁACIĆ 
 WYŁĄCZNIE W DNIACH

01-10.12.2018 r.

Uczniowie: 52,50 zł*

*stawka za dzień dla uczniów korzystających z obiadów codziennie 

  • stawka za dzień dla uczniów korzystających z posiłków codziennie – 3,5 zł
  • stawka za dzień dla uczniów korzystających z posiłków w wybrane dni – 5 zł
  • stawka za dzień dla pracowników korzystających z posiłków – 7,00 zł

 

Aby dziecko mogło korzystać z obiadów szkolnych, opłatę należy uiścić w TERMINIE.

Wpłaty można dokonać na nr konta bankowego 51 8351 0003 0036 3642 2000 0020.

Rodzice opłacający obiady przelewem proszeni są o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail: zskielno@wp.pl bądź dostarczenia go osobiście do sekretariatu.


GODZINY WYDAWANYCH POSIŁKÓW 

11:05-11:20 dla kl. IV-V i VI a SP

  12:05-12:20 dla kl. I-III SP

  13:05-13:20 dla kl. VI b, VII SP oraz III GIM

  13:20 dla kl. 0 Bud. B-mała szkoła

ZE STATUTU …

Zespół Szkół w miarę możliwości organizacyjnych zapewnia uczniom spożywanie gorącego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej.
Ze stołówki szkolnej w pierwszej kolejności korzystają uczniowie, których posiłki refunduje GOPS oraz uczniowie dojeżdżający.

Szczegółowe zasady organizacji stołówki zawiera Regulamin stołówki szkolnej.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIELNIE