Stołówka

ODŻYWIANIE WAŻNA SPRAWA

Każdemu smacznego, według smaku jego!

Szkoła w miarę możliwości organizacyjnych zapewnia uczniom spożywanie gorącego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej. Posiłki dostarcza firma cateringowa.

Regulamin stołówki szkolnej:

1. Odpłatność za obiady pobierana jest z góry za dany miesiąc przelewem do 1-go dnia każdego miesiąca.
2. Koszt jednego obiadu w abonamencie wynosi 7,99 zł brutto.
3. Stołówka przewiduje zaprzestanie wydawania posiłków osobom, które nie uregulują wpłat w terminie.
4. Nieobecności należy zgłaszać mailem iguana.kielno @gmail.com najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
5. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
6. Nieuzasadniona lub niezgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów.
7. Całkowita rezygnacja z posiłków musi być zgłoszona mailem iguana.kielno @gmail.com, ze skutkiem na koniec miesiąca.
8. Zeskanowaną kartę zgłoszenia należy wysłać na adres iguana.kielno @gmail.com lub przekazać pracownikowi kuchni.

Karta zgłoszenia ucznia do stołówki