Stołówka

ODŻYWIANIE WAŻNA SPRAWA

Każdemu smacznego, według smaku jego!

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie informuje o planie dożywiania dzieci w miesiącach styczeń-czerwiec w roku szkolnym 2019/2020:

 

 – styczeń – 11 dni       

– luty – 19 dni

– marzec – 20 dni

– kwiecień – 14 dni

– maj – 20 dni

– czerwiec – 15 dni

Dożywianie prowadzone będzie od 2 stycznia do 23 czerwca 2020 r.

ZA LUTY OBIADY NALEŻY OPŁACIĆ 
 do 10 dnia miesiąca.

KWOTA – 66.50

*stawka za dzień dla uczniów korzystających z obiadów codziennie 

  • stawka za dzień dla uczniów korzystających z posiłków codziennie – 3,5 zł
  • stawka za dzień dla uczniów korzystających z posiłków w wybrane dni – 5 zł
  • stawka za dzień dla pracowników korzystających z posiłków – 7,00 zł

 

Aby dziecko mogło korzystać z obiadów szkolnych, opłatę należy uiścić w TERMINIE.

Wpłaty można dokonać na nr konta bankowego 51 8351 0003 0036 3642 2000 0020.

Rodzice opłacający obiady przelewem proszeni są o przesłanie potwierdzenia przelewu na adres e-mail: intendent@spkielno.pllno.plbądź dostarczenia go osobiście do sekretariatu.


Harmonogram wydawania posiłków: 

  • o godzinie 11.05 – klasy: 3a, 4a, 4b, 5a, 5b, 5c, 5d

  • o godzinie 12.05 – klasy: 0, 1a, 1b, 2a, 2b, 3b

  • o godzinie 13.05 – klasy: 6abcd, 7ab, 8ab

ZE STATUTU …

Zespół Szkół w miarę możliwości organizacyjnych zapewnia uczniom spożywanie gorącego posiłku (obiadu) w stołówce szkolnej.
Ze stołówki szkolnej w pierwszej kolejności korzystają uczniowie, których posiłki refunduje GOPS oraz uczniowie dojeżdżający.

Szczegółowe zasady organizacji stołówki zawiera Regulamin stołówki szkolnej.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KIELNIE