REKRUTACJA

ROK SZKOLNY 2019/2020

ZASADY REKRUTACJI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

TERMINY REKRUTACJI - ZARZĄDZENIE WÓJTA

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO KLASY I-szej SP Z OBWODU SZKOŁY

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA I-szej SPOZA OBWODU

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW KLAS II-VIII SP

ZARZĄDZENIE WÓJTA W SPRAWIE WZORU WNIOSKU DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

UCHWAŁA REKRUTACYJNA DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

UCHWAŁA REKRUTACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS I-szych SPOZA OBWODU