REKRUTACJA

REKRUTACJA 2018/2019

TERMINY REKRUTACJI DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH SP

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO KLASY I-szej SP Z OBWODU SZKOŁY

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA I-szej SPOZA OBWODU

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIÓW KLAS II-VIII SP

KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO GIMNAZJUM

UCHWAŁA REKRUTACYJNA DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

UCHWAŁA REKRUTACYJNA DLA UCZNIÓW KLAS I-szych

ZARZĄDZENIE WÓJTA W SPRAWIE WZORU WNIOSKU DLA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej

W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą ubiegać się o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek (podanie) do dyrektora szkoły o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat (załącznik do pobrania).
  2. Podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, data urodzenia)
  3. Dowód opłaty skarbowej (potwierdzenie wpłaty/przelewu). Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9 zł
  4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.
  5. Opłatę należy uiścić na konto:

51 8351 0003 0036 3642 2000 0020

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie

ul. Szkolna 4, 84-208 Kielno