E-dziennik

LIBRUS

to elektroniczny system kontroli frekwencji i postępów w nauce.

Nasza szkoła korzysta z dziennika w formie elektronicznej od 2012 r. Dzięki niemu rodzice mają stały, bezpłatny dostęp do wyników nauczania swoich dzieci, możliwość odczytywania ogłoszeń oraz korespondowania z wychowawcą swojego podopiecznego drogą mailową.