Plan lekcji

Dostępny i uaktualniany dla każdej klasy w dzienniku elektronicznym

Vulcan

strona do logowania: https://uonetplus.vulcan.net.pl/gminaszemud