Plan zebrań i konsultacji

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2023/2024:

 

  • 13 września 2023 r. – spotkanie organizacyjne, zatwierdzenie planu wychowawczego klasy, wybór rad klasowych i przedstawicieli do szkolnej rady rodziców, spotkanie rady rodziców, 
  • dodatkowe terminy zebrań klasowych – w miarę potrzeb ustala wychowawca z rodzicami, 
  • godziny konsultacji dla uczniów i rodziców zawiera odrębny harmonogram.

 W razie konieczności, w szczególności pogorszenia sytuacji epidemicznej, zebrania czy konsultacje dla rodziców mogą zostać przeprowadzone w formie zdalnej.

Skip to content