Plan zebrań

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020:

11 września 2019 r. – wybór trójek klasowych oraz przedstawicieli do szkolnej rady rodziców, informacje ogólne o organizacji roku szkolnego.

20 listopada 2019 r. – drzwi otwarte szkoły, informacje na temat postępów w nauce i zachowaniu.

8 stycznia 2020 r. – informacje dotyczące ocen proponowanych w I półroczu.

18 marca 2020 r. – drzwi otwarte szkoły, informacje na temat postępów w nauce i zachowaniu.

10 czerwca 2020 r. – informacje dotyczące ocen proponowanych końcoworocznych.