Plan zebrań

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z planem zebrań i drzwi otwartych w roku szkolnego 2018/2019:

12.09.2018 – zebranie ogólne, klasowe, wybór rady rodziców

21.11.2018 –   drzwi otwarte szkoły – spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami

9.01.2019 –   zebrania klasowe, informacja o postępach w nauce i ocenach przewidywanych

27.03.2019 –   drzwi otwarte szkoły – spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami

5.06.2019 –   zebrania klasowe, informacja o postępach w nauce i końcoworocznych ocenach przewidywanych