Plan zebrań

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z planem zebrań i drzwi otwartych w roku szkolnego 2017/2018:

6.09.2017 – zebranie ogólne i klasowe

15.11.2017 –   drzwi otwarte szkoły – spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami

17.01.2018 –   zebrania klasowe, informacja o postępach w nauce i ocenach przewidywanych

18.04.2018 –   drzwi otwarte szkoły – spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami

9.05.2018 –   zebrania klasowe, informacja o postępach w nauce, zagrożeniach6

6.06.2018 –   zebrania klasowe, informacja o ocenach przewidywanych końcoworocznych