Dowozy szkolne

DOWIEZIEMY – ODWIEZIEMY

Le­piej pójść choćby ka­wałek dobrą drogą, niż zajść da­leko, lecz źle. 

Platon

W NASZEJ GMINIE UCZNIOWIE UPRAWNIENI SĄ DO ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU AUTOBUSEM Z DOMU DO SZKOŁY

WNIOSEK DO POBRANIA

Numery autobusów dowożących uczniów do szkoły

672

637

673

638

KIELNO – BOŻANKA – KIELEŃSKA HUTA – KAMIEŃ
KIELNO – WARZNO – RĘBISKA – KOPANIEWO
KIELNO – LEŚNO – KOWALEWO
KIELNO – DOBRZEWINO – KARCZEMKI – BOJANO – KIELNO PARTYZANTÓW KOLECZKOWSKICH –   BRZOZÓWKO – MRÓWCZY ZAMEK – MARCHOWY