Dowozy szkolne

DOWIEZIEMY – ODWIEZIEMY

Le­piej pójść choćby ka­wałek dobrą drogą, niż zajść da­leko, lecz źle. 

Platon

W NASZEJ GMINIE UCZNIOWIE UPRAWNIENI SĄ DO ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU AUTOBUSEM Z DOMU DO SZKOŁY

WNIOSEK DO POBRANIA

Numery oraz rozkłady autobusów dowożących uczniów do szkoły

673

637

635

638

UWAGA ZMIANA TRASY

autobus dodatkowy

Szczegółowe informacje na stronie przewoźnika pksgdynia.pl