Dowozy szkolne

DOWIEZIEMY – ODWIEZIEMY

Le­piej pójść choćby ka­wałek dobrą drogą, niż zajść da­leko, lecz źle. 

Platon

UPRAWNIENIE DO ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU DZIECKA Z DOMU DO SZKOŁY

WNIOSEK DLA DZIECI:


→ których droga z domu do szkoły przekracza:

  • 3 km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych;
  • 4 km – w przypadku uczniów klas V i VII szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.
Wniosek

WNIOSEK DLA DZIECI:


→ zamieszkałych w Kieleńskiej Hucie, Rębiskach, Leśnie, Warznie bez względu na odległość z domu do szkoły oraz dzieciom z Kielna, których odległość z domu do szkoły przekracza 1 km i odbywa się drogą powiatową bądź wojewódzką nie posiadającą chodnika.

Wniosek

WAŻNE dla uczniów dojeżdżających
do szkoły autobusem !!!

 

  1. za bezpieczeństwo uczniów niezapisanych do świetlicy odpowiadają RODZICE

  2. uczniowie zapisani do świetlicy pozostają w niej pod opieką nauczyciela do momentu odjazdu autobusu

ROZKŁAD AUTOBUSÓW

672

637

673

638

KIELNO – BOŻANKA – KIELEŃSKA HUTA – KAMIEŃ
KIELNO – WARZNO – RĘBISKA – KOPANIEWO
KIELNO – LEŚNO – KOWALEWO
KIELNO – DOBRZEWINO – KARCZEMKI – BOJANO – KIELNO PARTYZANTÓW KOLECZKOWSKICH –   BRZOZÓWKO – MRÓWCZY ZAMEK – MARCHOWY