Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie grupowe NNW uczniów
Szkoły Podstawowej w Kielnie

Ubezpieczenie 2017/2018

 

Ubezpieczyciel:
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna

Ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

 

Ubezpieczający: Szkoła Podstawowa w Kielnie

NUMERY POLISY:

WARIANT II 38 zł: 92102854

WARIANT IV 58 zł: 92102855

 

Jakie zdarzenia / wypadki uczniów uprawniają do złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania?

 • Uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Zwrot kosztów nabycia lub naprawy protez i środków pomocniczych Ubezpieczonego spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji Ubezpieczonego
 • Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego
 • Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku / w zawale lub udarze / w wypadku komunikacyjnym
 • Śmierć rodziców Ubezpieczonego spowodowana w następstwie nieszczęśliwego wypadku
 • Wyczynowe uprawianie sportu (również w życiu prywatnym, np. w klubie sportowym). W zakresie ochrony wchodzą m.in. piłka nożna, pływanie, siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, jazda konna, sporty walki.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia NNW uczniów w AXA?

 • wypełniony wniosek o wypłatę świadczenia (można pobrać TUTAJ, na stronie www.bezpieczny.pl lub otrzymać w sekretariacie szkoły)
 • kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenie pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia, lub adresy placówek, w których dziecko było zarejestrowane i leczone,
 • protokół powypadkowy (sporządzony przez inspektora BHP w szkole) lub protokół policyjny,
 • kopie/oryginały rachunków bądź faktur wraz ze zleceniem wystawionym przez lekarza jako niezbędne w związku z nieszczęśliwym wypadkiem – dotyczy zwrotu kosztów zakupu lub naprawy protez, rehabilitacji i leczenia,
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające zakończenie leczenia i rehabilitacji – dotyczy zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego (rodzica),
 • inne dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia wskazane przez Towarzystwo,

Zgromadzone dokumenty rodzic dziecka może złożyć poprzez jedną z możliwości:

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANEGO WARIANTU:

 

W przypadku wystąpienia innych zdarzeń będących podstawą roszczenia (wystąpienie poważnego zachorowania u dziecka, śmierć dziecka lub rodzica) informacja o niezbędnych dokumentach znajduje się na stronie www.bezpieczny.pl w zakładce po prawej stronie: Zgłoś zdarzenie.

 

UWAGA!
W przypadku trudności w zgłaszaniu szkody zawsze możesz zwrócić się o pomoc wybierając jeden ze sposobów:

 • Infolinia AXA [pn-pt 8-19]: 801 200 200 | (22) 555 00 00*
 • Infolinia Bezpieczny.pl [pn-pt 8-16]: (58) 718 92 53*
 • SMS o treści „SZKODA” na nr 604 441 091*