Biblioteka

Czytamy

Witam cię kartek szelestem, 
Tytułem na pierwszej stronie, 
witam! 
Bo po to przecież jestem, 
Żebyś mnie ujął w dłonie 
I czytał!

Edward Szymański

GODZINY PRACY

Poniedziałek: 9.00-13.00

Wtorek: 8.00-12.00

Środa: 9.00-13.00

Czwartek: 9.00-13.00

Piątek: 9.00-13.00

Adres mailowy: biblioteka@spkielno.pl

Książka dostarcza nam wiedzy, pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni. Pomaga nam wyrażać myśli i rozumieć innych. Książka rozwija nasze uczucia
i zdolność do empatii.

Ze Statutu …

  1. W Zespole Szkół w Kielnie działa biblioteka szkolna służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
  2. Z biblioteki mogą bezpłatnie korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice oraz inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
  3. Korzystający z biblioteki zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni i czytelni.