Biblioteka

Czytamy

Witam cię kartek szelestem, 
Tytułem na pierwszej stronie, 
witam! 
Bo po to przecież jestem, 
Żebyś mnie ujął w dłonie 
I czytał!

Edward Szymański

GODZINY PRACY

Poniedziałek: 9.15-9.25, 10.00-11.20, 12.05 – 12.20

Wtorek: 9.00-15.00

Środa: 8.10-14.00

Czwartek: 9.00-10.50, 11.10-11.20, 12.05-12.20, 13.05-13.20, 14.05-14.20

Piątek: 8.15-8.30, 9.00-14.00

Adres mailowy: biblioteka@spkielno.pl

Książka dostarcza nam wiedzy, pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni. Pomaga nam wyrażać myśli i rozumieć innych. Książka rozwija nasze uczucia
i zdolność do empatii.

Ze Statutu …

  1. W Zespole Szkół w Kielnie działa biblioteka szkolna służąca realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz wiedzy o regionie.
  2. Z biblioteki mogą bezpłatnie korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły i rodzice oraz inne osoby na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
  3. Korzystający z biblioteki zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni i czytelni.