Dokumenty

Dokumenty formalne szkoły

Statut szkoły zawierający zasady oceniania wewnątrzszkolnego.

Program wychowawczo-profilaktyczny - zatw. RR- 30.09.2023

Regulamin wycieczek.

Wychowawcy klas/ przydział sal

Skip to content