Dokumenty

Dokumenty formalne szkoły

Przedmiotowy system oceniania

Język polski

Język angielski i niemiecki

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Chemia

Fizyka

Geografia

Biologia

Przyroda

Matematyka

Muzyka i zajęcia artystyczne

Informatyka i zajęcia informatyczne

Technika i zajęcia techniczne

Wychowanie fizyczne

Religia

Język kaszubski I-VIII SP

Nauczanie zintegrowane I-III

Wychowawcy klas/ przydział sal

Skip to content