Kalendarz roku

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

już wkrótce

Kalendarz pracy szkoły

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:


oraz dni egzaminu klas ósmych: 15, 16, 17 IV.

W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
świetlica czynna od 7.00 do 17.00.

W trakcie trwania roku szkolnego możliwe są zmiany w terminach wydarzeń.
Prosimy zapoznać się z aktualnymi terminami zebrań z Rodzicami również w zakładce PLAN ZEBRAŃ.