Kalendarz roku

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Kalendarz pracy szkoły

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

** 7 lutego 2020 r. – zmiana na 14 lutego 2020 r. [przeprowadzka :)]

** 30.03-01.04. 2020 r. [rekolekcje wielkopostne]

** 15-14.04. 2020 r. [egzamin ósmoklasisty]

** 12 czerwca 2020 r.

 

W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych świetlica czynna od 7.00 do 17.00.

W trakcie trwania roku szkolnego możliwe są zmiany w terminach wydarzeń.
Prosimy zapoznać się z aktualnymi terminami zebrań z Rodzicami również w zakładce PLAN ZEBRAŃ.