Kalendarz roku

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Kalendarz pracy szkoły

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
2 IX,
2 V
oraz dni egzaminu klas ósmych: 10,11,12 IV
egzaminu gimnazjalnego: 15, 16, 17 IV.

W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych świetlica czynna od 7.00 do 17.00.

W trakcie trwania roku szkolnego możliwe są zmiany w terminach wydarzeń.
Prosimy zapoznać się z aktualnymi terminami zebrań z Rodzicami również w zakładce PLAN ZEBRAŃ.