Kalendarz roku

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Kalendarz pracy szkoły

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
30 IV,
2, 4 V,
1 VI
oraz dni egzaminu gimnazjalnego: 18, 19, 20 IV.

W dni wolne od zajęć dydaktycznych świetlica czynna od 7.00 do 17.00.

W trakcie trwania roku szkolnego możliwe są zmiany w terminach wydarzeń.
Prosimy zapoznać się z aktualnymi terminami zebrań z Rodzicami również w zakładce PLAN ZEBRAŃ.