Wolontariat

Z potrzeby serca

Drogi prowadzą zawsze do ludzi.

Antoine de Saint-Exupery

 Szkolny Klub Wolontariusza

 

Czym się zajmujemy?

 

Organizowanie cyklicznych spotkań:

 • przedstawienie idei wolontariatu,
 • wstępny plan działań na dany rok szkolny,
 • regulamin wolontariusza,
 • organizacja pracy klubu oraz informacje na temat punktów przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych,
 • organizacja działań podczas akcji (Podziel się posiłkiem, Świąteczna  Zbiórka Żywności, WOŚP, Wielkanocna Zbiórka Żywności, Pola Nadziei),
 • wymiana doświadczeń, wrażeń  wyniesionych z udziału w akcjach,
 • organizacja spotkań z wolontariuszami spoza szkoły – inspiracja do działań.

 

Udział wolontariuszy w :

 • akcji „Podziel się posiłkiem”,
 • Światełko dla hospicjum,
 • Świątecznej Zbiórce Żywności,
 • WOŚP,
 • Wielkanocnej Zbiórce Żywności,
 • Polach Nadziei,
 • imprezach szkolnych – wg potrzeb.

Współpraca z pedagogiem szkolnym – organizacja pomocy materialnej rodzinom w trudnej sytuacji materialnej.

Współpraca z wychowawcami – wymiana informacji, punkty za działania w Szkolnym Klubie Wolontariusza.

Prowadzenie dokumentacji – karty pracy, zaświadczenia, sprawozdania.

Wypracowywanie wniosków wraz z uczniami i ich wdrażanie.

Opiekunami Szkolnego Klubu Wolontariusza są pani Katarzyna Oleszczuk, pani Paulina Karwowska-Dawid oraz pani Angelika Zajączkowska.

Pomoc naszych wolontariuszy podczas organizacji GF...

Skip to content