Doradztwo zawodowe/ Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Jak wybrać szkołę ponadpodstawową:

 

Wszelkie informacje na temat zasad rekrutacji znajdują się stronach poszczególnych szkół.
Większość szkół w województwie pomorskim korzysta z naboru elektronicznego nabor-pomorze.edu.com.pl
gdzie należy założyć konto kandydata –   załóż konto

 

Poniżej najważniejsze terminy postępowania rekrutacyjnego  –Rekrutacja zasadnicza
Data początkowa
Data końcowa
Informacje o etapie
16.05.2022 08:00
20.06.2022 15:00
Rejestracja i składanie wniosków o przyjęcie
16.05.2022 08:00
31.05.2022 15:00
Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji
01.06.2022
13.06.2022
Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej
Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały.
17.06.2022 08:00
Publikacja wyników sprawdzianów kompetencji językowych, predyspozycji językowych, uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawności fizycznej
24.06.2022 10:00
13.07.2022 14:00
Wprowadzanie osiągnięć
Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych samodzielnie wprowadzają do systemu oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz informacje o innych osiągnięciach odnotowanych na świadectwie. Osiągnięcia uczniów gdyńskich publicznych szkół wprowadzają ich macierzyste szkoły.
24.06.2022 10:00
13.07.2022 15:00
Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
24.06.2022 10:00
13.07.2022 15:00
Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół i oddziałów
W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych lub skontaktować się ze szkołą, aby zwrócić się do komisji o anulowanie złożonego wniosku, wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać nowy wniosek oraz złożyć go wraz z wymaganymi dokumentami w nowej szkole pierwszego wyboru.
21.07.2022 14:00
Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia
22.07.2022 08:00
28.07.2022 15:00
Potwierdzanie woli podjęcia nauki
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
29.07.2022 14:00
Publikacja list przyjętych
Źródło Nabór Szkoły ponadpodstawowe Nabór Pomorze - Terminy naboru (edu.com.pl)

 

 

Rekrutacja – Gdańsk  – rekrutacja- Gdańsk
Rekrutacja – Gdynia –rekrutacja – Gdynia