Projekt 3.2.1.

listownik

Projekt ,,3.2.1. START!- Podnosimy Jakość edukacji ogólnej w Gminie Szemud” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś. 3 Działanie 3.2., Poddziałanie 3.2.1 Jakość edkacji ogólnej zwany dalej Projektem.Beneficjentem i realizatorem projektu jest Gmina Szemud.

Projekt realizowany jest w okresie od 01 grudnia 2016 r. do 31 lipca 2018 r. (przy czym zajęcia dodatkowe trwają od l lutego 20l7r. do 15 czerwca 20 18r.) i obejmuje następujące rodzaje wsparcia dla uczniów Szkół Podstawowych (kI. I-VI) i Gimnazjów (kl. I-III):
l) Poznajemy innych – zajęcia z j. angielskiego
stacjonarne
wyjazdowe
2) Poznajemy Ziemię – zajęcia matematyczno-przyrodnicze i informatyczne:
a) Matematyka z eksperymentem
stacjonarne
b) Przyroda z eksperymentem
stacjonarne
c) Informatyka z eksperymentem
stacjonarne
d) Poznajemy Ziemię – zajęcia matematyczno-przyrodnicze i informatyczne
wyjazdowe
3) Poznajemy siebie poprzez kulturę i teatr i doradztwo zawodowe:
a) Poprzez kulturę i teatr
stacjonarne
wyjazdowe
b) Doradztwo zawodowe (tylko dla uczniów Gimnazjów)
stacjonarne
Zajęcia stacjonarne powadzone będą na terenie szkół objętych projektem.
Mogą się one odbywać od poniedziałku do soboty. Zajęcia wyjazdowe odbywać się będą poprzez warsztaty wyjazdowe poza terenem szkoły. Mogą się one odbywać od poniedziałku do niedzieli.


Udział w zajęciach stacjonarnych i wyjazdowych jest bezpłatny.

REGULAMIN dostępny TUTAJ

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie  dostępny TUTAJ

Od 1 lutego 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  w  Kielnie  biorą  udział w realizacji projektu 3.2.1.  START! – Podnosimy jakość edukacji ogólnej  w Gminie Szemud”.  Są to zajęcia z  zakresu języka angielskiego, matematyki, przyrody, informatyki, teatru,  kultury oraz doradztwa zawodowego. W ramach realizacji projektu przewidziano zajęcia  stacjonarne  i  wyjazdowe do ośrodków naukowych i  placówek  kulturalnych. W  tym  semestrze  powstało  szesnaście 8- osobowych grup. Uczniowie poprzez zabawę i eksperyment rozwijają swoje  zainteresowania i poszerzają wiedzę o świecie.

Szkolny Koordynator Projektu Anetta Wróblewska

Poniżej znajdują się najświeższe wpisy ukazujące efekty pracy nauczycieli
i uczniów w ramach projektu.
Wszystkie posty znajdują się TUTAJ.

Spotkanie w Teatrze Miniatura było ostatnim wydarzeniem, w którym wzięli udział uczestnicy Projektu 3.2.1. Dziękujemy zatem za wszystkie teatralne wyjazdy z Projektu.  ...

Uświadomiliśmy sobie, że podczas naszych podróży w nieznane rejony warto zapamiętywać nazwy mijanych miejscowości, numery dróg, bo te informacje pozwolą ratownikom szybko dotrzeć na miejsce wypadku. Ważne jest również, aby nie bać się udzielać pierwszej pomocy, bo przy ratowaniu życia najbardziej liczy się czas. Ludzie przyjmujący zgłoszenia umieją nawet przez telefon poinstruować świadka wypadku, co robić i jak się zachować w czasie oczekiwania na przyjazd ratowników....

Skip to content