Zajęcia informatyczne CMI

Zajęcia informatyczne CMI

 


CMI to niezwykła przygoda zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów. To szansa na podniesienie kompetencji, zdobycie doświadczenia, rozwój i poznanie fantastycznych, wartościowych ludzi, którzy inspirują.

Koła informatyczne prowadzone są przez panie Natalię Rybak i Aleksandrę Golik, które już po raz drugi zdobyły grant na prowadzenie zajęć w ramach ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Zajęcia rozwijają zainteresowania informatyczne, pobudzają kreatywność oraz aktywizują i promują współpracę zespołową. Podczas zajęć uczestnicy uczą się zarówno algorytmiki, programowania, jak i robotyki.

W zajęciach w ramach grantu CMI prowadzonych na terenie naszej szkoły biorą uczniowie klas V-VII.

Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym.
Skip to content