Author: Katarzyna Derlecka

Piknik Bezpieczeństwa połączony z Dniem Otwartym Sali Basenowej - NIEDZIELA 7 LIPCA godz. 16.00-19.00, KIELNO - BOISKO SZKOLNE...

W roku szkolnym 2019/2020 wszyscy uczniowie będą otrzymywać podręcznik oraz materiały ćwiczeniowe bezpłatnie na dotychczasowych zasadach. Nie dotyczy to podręczników i ćwiczeń do nauki religii,...

Podróżnicy byli uśmiechnięci i zadowoleni, choć zmęczeni. Po 6 długich dniach pozostała przyjaźń, tęsknota i wspomnienia. Teraz czekamy na rewizytę naszych gospodarzy. Dziękuję bardzo opiekunom...

Sprawozdanie finansowe szkoły za rok 2018 jest zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud w zakładce Budżet i Finanse....