Ogłoszenia

Aż czterech naszych uczniów otrzymało Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu "Pomorskiego programu pomocy stypendialnej - III edycja" za rok szkolny 2022/2023: Oliwia Lewandowska, VIIb Tomasz...

w dniach 02-08.10.2023r. w ramienia Wójta Gminy Szemud została zainicjowana kampania mająca na celu edukację w zakresie poprawy bezpieczeństwa pn. ”Tydzień Bezpieczeństwa w Gminie...

Poniżej informacja na temat zajęć karate. zajęcia karate - informacja...

Poniżej informacja od Rady Rodziców dotycząca ubezpieczenia NNW ucznia. Rodzice wybierają dostępną opcje i sami podpisują umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym.   Allianz www.e-nfs.pl/szkolne-allianz TUZ www.e-nfs.pl/szkolne-tuz Korzystając...

W przeddzień IX edycji Europejskiego Tygodnia Sportu (23.09.-30.09.) w ramach tygodniowych sportowych wydarzeń w Gminie Szemud, uczniowie naszej szkoły każdego dnia uczestniczyli w...

Gmina Szemud planuje przystąpić do projektu mającego na celu zorganizowanie dodatkowych bezpłatnych pozalekcyjnych zajęć dla uczniów. Zamierzeniem projektu jest aby zajęcia wykraczały poza podstawę programową...

1.09.2023 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej odbyła się prezentacja projektów realizowanych w ramach programu Erasmus plus. Koordynator, Anna Jałoszewska z Pierwszej Społecznej Szkoły Podstawowej w Gdyni przedstawiła cele programu, możliwości aplikowania do programu i rodzaje projektów realizowanych w PSSP w Gdyni. Prezentacja obejmowała również relacje uczniów z mobilności w ramach wymiany międzynarodowej szkół oraz nauczycieli Społecznej Jedynki mobilności edukacyjnych do Florencji, Stambułu, Teneryfy, Malty, Finlandii i Barcelony realizowanych przez nich w ramach projektów edukacyjnych programu Erasmus+. Pani Ania podzieliła się własnymi doświadczeniami z realizacji projektów Erasmus, upowszechniając projektowe działania Społecznej Jedynki z Gdyni zachęcała kadrę pedagogiczną do udziału w programie.
Skip to content