Aktualności

Aktualności

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 2 listopada. Świetlica czynna od 7.00 do 17.00....

Dzięki tej wędrówce lepiej poznaliśmy Gdynię i jej historię. Zobaczyliśmy kilka ciekawych obiektów, a przede wszystkim świetnie się bawiliśmy. ...

Stare przysłowie: ,,Jeśli ci powiem- zapomnisz, jeśli pokażę- zapamiętasz, jeśli wytłumaczę- zrozumiesz” najlepiej oddaje odczucia uczniów po tej ciekawej inscenizacji trudnych wydarzeń wieku XIX....

To innowacyjny program z zakresu edukacji przyrodniczej i społecznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych....

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację Dnia Dawcy Szpiku przeprowadzoną w naszej szkole 14 października 2018 r....

12 października 2018 r. w naszej szkole odbył apel z okazji Dnia Nauczyciela. Uczniowie wykorzystali fragmenty piosenek, by pokazać sceny znane każdemu uczniowi i…nauczycielowi....

W naszej szkole nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizują innowację pedagogiczną, używając w tym roku szkolnym narzędzia Class Dojo. Z tej aplikacji korzysta już 35 milionów nauczycieli,...

Dwoje dawców z Kielna już uratowało życie dwóm potrzebującym chorym na białaczkę. Ponowna akcja 14 X 2018 roku w szkole w Kielnie od godziny 9...

Uczniowie wszystkich klas naszej szkoły wybiorą w październiku Powstańca, do którego wyślą kartkę z podziękowaniem i życzliwymi słowami pamięci o bohaterskich czynach sprzed 74 lat....