Innowacja pedagogiczna – BADACZE NIEZNANYCH JEZIOR

Innowacja pedagogiczna – BADACZE NIEZNANYCH JEZIOR

„Badajmy, by lepiej chronić dla przyszłych pokoleń – jezioro w Bożance”

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs pt. Badacze Nieznanych Jezior. Celem konkursu było zaplanowanie szeregu działań zwiększających wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu województwa pomorskiego i ich środowisk lokalnych, poziomu wiedzy o roli, jaką jeziora spełniają w ekosystemie. Do konkursu mogły być zgłoszone jedynie zadania dotyczące jezior, które nie posiadają swojej nazwy własnej w Georeferencyjnej Bazie Danych Obiektów Topograficznych (BDOT) lub w Państwowym Rejestrze Nazw Geograficznych (PRNG). W naszej gminie Szemud znajdują się dwa takie jeziora. Grupa uczniów z Gimnazjum w Kielnie pod przewodnictwem nauczycielki geografii pani Anny Mischka starała się o wygranie konkursu na dofinansowanie skrupulatnie zaplanowanego projektu. W całym przedsięwzięciu pomógł szkole Wójt Gminy p. Ryszard Kalkowski, który złożył WFOŚiGW w Gdańsku wniosek konkursowy o dofinansowanie wraz z kartą zadania konkursowego przygotowaną przez nauczycielkę Annę Mischka. Po gruntownej analizie zadań zaplanowanych przez naszą szkołę WFOŚiGW zakwalifikował projekt Gimnazjum w Kielnie do dofinansowania i tym samym znaleźliśmy się w gronie nielicznych szkół w województwie, które wygrały konkurs „Badacze Nieznanych Jezior” i dofinansowanie z Funduszy Europejskich na zakup potrzebnych do obserwacji jeziora sprzętów. Uczniowie zbadają jezioro pod kątem parametrów fizykochemicznych, bioindykatorów, przeanalizują topografię terenu, oraz podejmą próbę sporządzenia planu batymetrycznego misy jeziora. Poza tym zorganizują konkurs plastyczny promujący rolę jezior w ekosystemie dla SP w Kielnie, a dla Gimnazjum pod hasłem „Zagrożenia dla jezior naszej okolicy”. W okresie wiosennym uczniowie rozniosą ulotki promujące akcję sprzątania linii brzegowej jeziora i nadania nazwy temu zbiornikowi wodnemu. W czerwcu cała praca związana z projektem „Badajmy by lepiej chronić dla przyszłych pokoleń Jezioro w Bożance” zostanie podsumowana prezentacją multimedialną a w strefie brzegowej jeziora zostanie ustawiona tablica informacyjna dotycząca wyników prowadzonych przez uczniów badań.

 

 

Plebiscyt na nazwę jeziora

W Kielnie-Bożance, miejscowości gdzie znajduje się badane przez nas jezioro przeprowadziliśmy wywiady z mieszkańcami. Wśród osób, które w ogóle nie chciały otwierać drzwi znaleźli się i tacy, którzy znaleźli chwilę czasu i zgodzili się z nami porozmawiać. Z odpowiedzi na pytania, które zadawaliśmy wynika, że woda w jeziorze jest czysta, ale otoczenie tego zbiornika jest zanieczyszczone, szczególnie w okresie letnim. Mieszkańcy podkreślili, że żyją w nim przeróżne ryby m.in. szczupak, płoć, okoń, trafiają się też leszcze ważące ponad 3kg oraz celowo wprowadzane do zbiornika karpie. Każdą spotkaną osobę pytaliśmy o nazwę, którą społeczność lokalna określa badane jezioro. Niestety potwierdziły się nasze przypuszczenia, że nie ma swojej potocznej nazwy. Tylko jedna osoba spotkała się z określeniem „Szwinak” widniejącym na mapach z 1875 roku.

mapa1

Wśród nazw zaproponowanych przez mieszkańców w ramach przeprowadzanego przez nas plebiscytu pojawiły się określenia: przepływowe, oczko oraz zasugerowano nam poszukiwanie nazwy nawiązującej do historii. Podobno według przekazów na ul. Letniskowej, z której rozpościera się widok na jeziorko istnieją fragmenty bruku ułożonego przez armię Napoleona w trakcie marszu na wschód przed wojną z Rosją.

Klaudia Dobrzeniecka

TEKST ARTYKUŁU

TEKST ARTUKUŁU

5   SPRZET

ponton

sprzet do badania wody

Badanie jakości wody

W piątek 11 kwietnia po raz pierwszy badaliśmy jakość wody odczynnikami chemicznymi. Zbadaliśmy  zawartość tlenu rozpuszczonego i dwutlenku węgla,zawartość w niej azotanów i fosforanów,zasadowość  oraz jej kwasowość. Sprzęt do tych badań zakupiła nam pani Anna Mischka ze środków WFOŚiGW. Przed rozpoczęciem naszych badań pani Ania i pani Patrycja przywiozły nam kilka próbek wody z badanego przez nas jeziora.

Na początku zostaliśmy podzieleni na 4 grupy. Każda grupa otrzymała inne zadanie do wykonania. Pierwsza grupa (Klaudia i Marcin )zbadała zasadowość tej wody. Druga grupa (Małgorzata i Honorata) sprawdziła zawartość azotanów i fosforanów. Trzecia grupa

(Ja i Kinga) analizowała zawartość tlenu rozpuszczonego,zaś czwarty zespół

( Szymon i Daniel) opracował ilość dwutlenku węgla. Niektóre wyniki nas bardzo zdziwiły. Były to nasze pierwsze badania. Czekają nas jeszcze kolejne. Mam nadzieję,że następne badania powiodą się tak dobrze jak te pierwsze.

                                                                                             Karolina Bieszk

TEKST bioindykatory

Piknik wędkarski w Bożance

23 maja młodzież Gimnazjum w Kielnie realizująca projekt gimnazjalny „Badajmy by lepiej chronić dla przyszłych pokoleń ” zorganizowała piknik wędkarski nad jeziorem w Bożance. Lokalna społeczność została poinformowana o całej akcji dzięki ulotkom rozpowszechnionym przez uczniów. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców, jak i gości z terenu całej gminy Szemud. Uczestnicy pikniku mieli do dyspozycji stanowisko strzeleckie. Korzystali z niego wszyscy bez względu na wiek, również panie. Ogromną atrakcją dla najmłodszych były rejsy pontonem pod okiem ratownika, zabawy oraz plener malarski połączony z konkursem pod hasłem „Kaszubskie jeziora naszym skarbem”. Odbył się również konkurs wędkarski. Strudzonych łowieniem ryb wędkarzy oraz gości częstowaliśmy pieczonymi kiełbaskami. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników pikniku czuwali strażacy OSP w Kielnie, którzy nadzorowali ognisko i przygotowali stanowiska wędkarskie na potrzeby konkursu. W licznych konkursach rozdaliśmy nagrody zakupione dzięki dofinansowaniu WFOŚ w Gdańsku w postaci sprzętu sportowego i turystycznego m.in. plecak turystyczny, latarki czołowe, zastawy do badmintona a najmłodszym kolorowanki związane z tematyką pikniku oraz zabawki. Zachęcaliśmy wszystkich gości do wzięcia udziału w plebiscycie na nazwę jeziora. Mieszkańcy Bożanki mieli możliwość prześledzenia działań podejmowanych przez naszą szkołę dzięki plenerowym tablicom z licznymi zdjęciami i opisami realizowanych zadań. Istotą takiego przekazu było również skłonienie lokalnej społeczności do większej dbałości o jezioro, porządek w strefie brzegowej i oszczędzania wody pitnej. Mieszkańcy darzyli nas słowami uznania za postawę proekologiczną i prosili o więcej tego typu akcji. To chyba był nasz największy sukces!Skip to content