Osiągnięcia artystyczne

Gratuluję wszystkim dzieciom odwagi. Gratulacje składam również nauczycielom i rodzicom za przygotowanie dzieci do konkursu....