Innowacja teatralna „Teatr i ja”

Innowacja teatralna „Teatr i ja”

I się zaczęło. Rozpoczęliśmy innowację pedagogiczną pt. „Teatr i Ja”. Objęci są nią uczniowie z klas 0-III szkoły podstawowej. W ramach tej innowacji dzieci, przez cały rok szkolny, bliżej poznają teatr i wszystko co jest  z nim związane, począwszy od budynku teatru, kończąc na wizycie teatru w szkole. Ale zacznijmy od początku…

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej opracowały i zgłosiły innowację pedagogiczną „Teatr i ja”. Po pozytywnym zaopiniowaniu jej przez radę pedagogiczną dyrektor szkoły zgłosił innowację do Pomorskiego Kuratora Oświaty. Decyzją PKO została ona zarejestrowana do realizacji. Już 7 listopada 2016 r. uczniowie z klasy 1b i 2a wraz z wychowawczyniami pojechały zwiedzać budynek teatru miejskiego im. W. Gombrowicza w Gdyni.  Przywitała nas pani Marta, która ciekawą zabawą zintegrowała dwie klasy. Następnie na wycieczkę po budynku zaprosiła nas pani Ania. Panie pokazały nam nie tylko scenę, ale także nieznane i tajemnicze miejsca, w którym aktorzy zamieniają się w różne postacie. Jak się okazało scena to nie tylko czarny podest, ale to cała skomplikowana aparatura zbudowana z dźwigów, podnośników, lamp i kilometrów kabli. Można by powiedzieć, że to magia, jednak w teatrze nie ma czarodziei, lecz masa ludzi, których nie widać, a pracują równie ciężko jak aktorzy na scenie.

Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w kaktusiarni w Rumi. Pan opowiedział nam, czym są sukulenty, a potem pokazał cała hodowlę kaktusów. Zobaczyliśmy nawet żywe kamienie. Wybór był tak duży, że ciężko było się zdecydować na wybór jednego kaktusika.

Monika Angel

Monika RichertSkip to content