MATEMATYCZNE SUKCESY

MATEMATYCZNE SUKCESY

Jak co roku Pomorski Kurator Oświaty z myślą o uczniach zdolnych, wykazujących szczególne zainteresowania wybranym przedmiotem nauczania, organizował wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. I jak co roku uczniowie z całego województwa walczyli o tytuł laureata oraz o tytuł finalisty tych konkursów. Aby uzyskać te zaszczytne tytuły należy najpierw przejść etap szkolny, aby następnie zmierzyć się z etapem rejonowym i ostatecznie awansować do finału, czyli etapu wojewódzkiego. Na etapie wojewódzkim konkurs się kończy – uczniowie uzyskujący co najmniej 80% punktów zdobywają tytuł laureata, a uzyskujący pow. 30% punków tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego.

 W tegorocznym Wojewódzkim Konkursie Matematycznym sukces odniosły dwie uczennice Szkoły w Kielnie. Anna Pustelnik, uczennica klasy VI c szkoły podstawowej została laureatem Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych, natomiast Kinga Krauza, uczennica klasy III b gimnazjum została finalistą Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów.

Ania Pustelnik została jednym z 8 laureatów konkursu. Tytuł laureata konkursu przedmiotowego to nie tylko zaszczyt i sukces sam w sobie. To również szczególne przywileje jakie otrzymuje każdy z laureatów:

  • celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem,
  • zwolnienie z odpowiedniej części sprawdzianu szóstoklasisty. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części sprawdzianu najwyższego wyniku,
  • przyjęcie do wybranego gimnazjum, niezależnie od ustalonych przez szkołę kryteriów.

Kindze Krauza, która została finalistą konkursu, przysługuje wyszczególnienie osiągnięć na świadectwie szkolnym oraz może liczyć na dodatkowe punkty rekrutacyjne w zależności od szkoły, do której będzie aplikować.

 Zostać laureatem czy też finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego organizowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty jest niezwykle trudno – trzeba wykazać się nie tylko umiejętnościami, ale też nietypowym myśleniem, a w przygotowania włożyć dużo pracy. Tym bardziej Ani i Kindze bardzo gratulujemy i cieszymy się ich sukcesem. Laureat i finalista tak trudnego i prestiżowego konkursu to wzór do naśladowania dla uczniów młodszych klas. Zachęcamy do systematycznej, wytrwałej pracy – naprawdę warto!

 

Wioleta UłasikSkip to content