Minigranty V4 Gen Grupy Wyszehradzkiej

Minigranty V4 Gen Grupy Wyszehradzkiej

Minigranty V4 Gen Grupy Wyszehradzkiej

Szkoła Podstawowa w Kielnie aplikuje o  MiniGrant V4 Gen wspierający krótkoterminową mobilność młodzieży w wieku 12-30 lat. Projekt promuje wartości demokratyczne, aktywność obywatelską i dialog transgraniczny wśród młodych ludzi. Uczestnicy dzielą się pomysłami, poznają sąsiadów, nowych przyjaciół i zdobywają nowe umiejętności i doświadczenie! 

https://www.visegradfund.org/ 

 

W ramach projektu nasza szkoła rozpoczęła współpracę ze szkołą w Budapeszcie. 

https://www.gyermekekhaza.hu/ 


 V4 Gen Mini-Grants  

 Elementary school in Kielno has applied for the V4 Gen Mini-Grant supports short-term mobility of youth in the age group 12 –30. The project promotes democratic values, civic participation, and cross-border dialog among young people. Students will share the ideas, meet neighbors, make new friends, and gain new skills and experience! 

https://www.visegradfund.org/ 

 

As part of the project, our school has started cooperation with a school in Budapest. 

https://www.gyermekekhaza.hu/