Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024

Szanowni Rodzice, 

rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024 trwa od 13 lutego do 17 marca br. i następuje po złożeniu w sekretariacie szkoły wniosku o przyjęcie dziecka lub karty zgłoszenia do kl. 1. 

Rodzice kandydatów do klas pierwszych zamieszkujących w obwodzie szkoły (Kielno, Kieleńska Huta, Warzno, Rębiska, Leśno) wypełniają kartę zgłoszenia do klasy 1 z obwodu. Dzieci te przyjmowane są z urzędu. 

Zarządzenie Wójta Gminy Szemud ws. wzoru wniosku, terminów postępowania rekrutacyjnego, uchwały ws. określenia kryteriów rekrutacji, zasady rekrutacji oraz karty zgłoszeń do pobrania tutaj.Skip to content