SZKOŁA WSPÓŁPRACY

SZKOŁA WSPÓŁPRACY

O projekcie

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły” to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w 1034 podmiotach – szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.

Projekt skierowany jest nie tylko do środowisk szkolnych – uczniów, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, ale także do tzw. „otoczenia szkoły” – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.


Projekt rozpoczął się w
marcu 2013 r. i potrwa do końca lutego 2015 r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.

 

NASZA SZKOŁA ZOSTAŁA ZAKWALIFIKOWANA DO PROJEKTU.

PRACUJĄ NAD NIM RODZICE, UCZNIOWIE ORAZ NAUCZYCIELE.

ICH ZADANIEM JEST STWORZENIE NAJLEPSZEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY

UCZNIOWIE-RODZICE-NAUCZYCIELE

I OTRZYMANIE CERTYFIKATU WYSTAWIONEGO PRZEZ MEN.

 

Nasz szkolny RUN to:

  • Sylwia Holk – Łebińska oraz Katarzyna Derlecka – nauczyciele
  • Agnieszka Miłosz – rodzic
  • Paulina Paczoska, Anna Banaszek, Patryk Miłosz – uczniowie

 Skip to content