Westerplatte – znajdź klucz do historii – wycieczka II B SP

Na początku maja dzieci z klasy II b SP wzięły udział w grze terenowej: „Westerplatte – znajdź klucz do historii”, której głównym celem było przybliżenie historii Westerplatte i zapoznanie się z obiektami znajdującymi się na półwyspie. Podczas gry uczniowie podzielili się na dwa zespoły, które, poruszając się po półwyspie, rozwiązywały kolejne zadania. Dzieci zdobywały wiedzę merytoryczną, ale również kształciły umiejętność pracy w zespole. W grze wzięli udział również rekonstruktorzy, którzy pomagali uczestnikom wykonywać zadania oraz opowiadali o wyposażeniu i umundurowaniu żołnierzy w okresie II wojny światowej. Wielką atrakcją były przejazdy drezyną historyczną trasą kolejową na terenie dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej.

Dzieci z klasy II b wróciły z wycieczki pełne wrażeń oraz wzbogaciły wiedzę na temat historii Westerplatte.

Elżbieta GasiewiczSkip to content