Projekty i programy

Gratuluję profesjonalnej i rzetelnej pracy nie tylko grupie paniom Golik i Pilackiej, ale również pozostałym uczniom i nauczycielom: pani Ludwice Krause-Oczk, pani Agacie Hejmowskiej, pani Małgorzacie...

Spotkanie mogło się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Rady Rodziców, za które mogliśmy zakupić produkty oraz dzięki serdeczności i otwartości na współpracę Pizzerii LA MORENA z...

Wielu z nas poważnie myśli o wycieczce promem do Szwecji w czasie wakacji, niektórzy wyobrażają sobie swoją przyszłą prace na tym promie.  Wyjazd był przyjemny...

Podczas zajęć uczniowie m. in. rozwijają kompetencje społeczne, kształcą umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania....