Projekty i programy

Wszyscy uczniowie bardzo dobrze przygotowali się do odegrania swoich ról. Niewątpliwie zaskoczyli mnie  pomysłowością w kwestii wizerunku postaci. ...

W Gminnym Konkursie Szachowym uczniowie Emil Galant, Paweł Majkowski, Damian Drawc i Tomasz Tokaj zdobyli II, III, IV, V miejsce....

To innowacyjny program z zakresu edukacji przyrodniczej i społecznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych....

W naszej szkole nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej realizują innowację pedagogiczną, używając w tym roku szkolnym narzędzia Class Dojo. Z tej aplikacji korzysta już 35 milionów nauczycieli,...

Uczniowie wszystkich klas naszej szkoły wybiorą w październiku Powstańca, do którego wyślą kartkę z podziękowaniem i życzliwymi słowami pamięci o bohaterskich czynach sprzed 74 lat....