Projekt międzynarodowy eTwinning „Our New Technology Classroom”

Projekt międzynarodowy eTwinning „Our New Technology Classroom”

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie biorą udział w projekcie „Our New Technology Classroom”. Głównym celem naszych działań jest uatrakcyjnienie zajęć języka angielskiego – nauczanie w innowacyjny sposób przy użyciu nowoczesnych technologii i aplikacji internetowych. Ważnym aspektem jest także nauka tolerancji i uwrażliwienie na różnice kulturowe i religijne. Z naszymi rówieśnikami ze szkól w Hiszpanii, Słowenii i Turcji przygotowaliśmy wzajemnie quizy i zabawy językowe – Kahoot, Jeopardy, Cram. Pracowaliśmy także w bardziej tradycyjny sposób – wymieniliśmy kartki z życzeniami noworocznymi, listy, spotykaliśmy się on-line.

Zdalne nauczanie związane z pandemią koronawirusa nie przerwało naszych prac projektowych – organizujemy spotkania, chaty, wymieniamy się doświadczeniami z pracy zdalnej. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy kontynuować naszą współpracę.

Ewa Flis-Gudalewicz oraz uczniowie naszej szkołySkip to content