Projekty i programy

Podczas zajęć uczniowie m. in. rozwijają kompetencje społeczne, kształcą umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania....

W grudniu 2017 r. uczniowie klas IV-tych wzięli udział w projekcie eTwinning we współpracy ze szkołą w Hiszpanii, pt. ,,Handmade Christmas Cards’’. Głównym celem projektu...

Pani Anna Mischka wraz z klasą I B bierze udział w świetnym przedsięwzięciu we współpracy z Fundacją Uniwersytet Dzieci. Zajęcia klasy będą odbywały się w...