Działania projektowe eTwinning

Działania projektowe eTwinning


Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w projektach międzynarodowych eTwinning. Na bezpiecznej platformie FRSE zamieszczają swoje prace, wspólnie wykonują zadania i komunikują się z rówieśnikami z innych krajów, doskonaląc swoją znajomość języka angielskiego i jednocześnie realizując podstawę programową. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach dotyczących używania nowoczesnych technologii w procesie dydaktycznym, przez co nauka staje się bardziej przyjazna dla nastolatków, szczególnie w tym trudnym okresie nauczania zdalnego. Zagadnienie wykorzystania Web 2.0 Tools w naszej szkole zostało opisane i opublikowane na stronach eTwinning w ramach cyklu „Edukacja zdalna oczami eTwinnerów”.
https://etwinning.pl/temat-pandemii-laczyl-we-wspolnych-dzialaniach/

Jesteśmy szczególnie dumni z prac naszych uczniów w ramach projektów eTwinning. „Our New Technology Classroom” http://spkielno.pl/projekt-miedzynarodowy-etwinning-our-new-technology-classroom/ – otrzymaliśmy krajową odznakę jakości, która doprowadziła nas do szczebla europejskiego. Nasz projekt został wysoko oceniony i nagrodzony Europejską Odznaką Jakości. http://spkielno.pl/europejska-odznaka-jakosci-etwinning/

,,E-pal project’’- projekt zrealizowany został we współpracy ze szkołami w Hiszpanii oraz Turcji. ,,Grammar Lapbook’’ SP Kielno | Lapbooki na języku angielskim – czyli gramatyczne lapbooki, które zostały wykonane przez naszych uczniów.

Obecnie zgłosiliśmy naszą kandydaturę do konkursu krajowego i europejskiego oraz odznaczenia Szkoła eTwinning. Mamy nadzieję, że wysiłki naszych uczniów zostaną dostrzeżone na szczeblu krajowym i europejskim.

W obrazku wyróżniającym wykorzystano logo ze strony https://etwinning.pl/

Paulina Karwowska-Dawid
Ewa Flis-GudalewiczSkip to content