Co się dzieje na zajęciach projektowych „Przyroda z eksperymentem” w gimnazjum?

Co się dzieje na zajęciach projektowych „Przyroda z eksperymentem” w gimnazjum?

Na zajęciach uczniowie poznają różnorodność organizmów żyjących na Ziemi, czytając i referując artykuły z czasopism popularnonaukowych. Oglądają również filmy pokazujące zależności między organizmami i ich strategie przeżycia.

Kilka godzin projektowych poświęcili na zapoznanie się z zapleczem laboratoryjnym, projektowanie i przeprowadzanie doświadczeń chemicznych pasujących do aktualnych treści omawianych na lekcjach chemii. Uczestnicy projektu gromadzili wiadomości na temat wpływu człowieka na przyrodnicze środowisko Ziemi i analizowali je wspólnie z nauczycielem – opiekunem.

Z pomocą nauczyciela poznali procesy technologiczne, które zachodzą podczas wytwarzania potrzebnych materiałów i produktów, oglądali filmy pokazujące te procesy i odgrywali scenki je obrazujące. Uczniowie są w trakcie pisania scenariusza przedstawienia, które będzie pokazane w młodszych klasach. Celem przedstawienia jest wprowadzenia młodszych uczniów w problemy ekologiczne i zachęcenie ich do przyjaznego obchodzenia się ze środowiskiem w dalszym życiu.

Atmosfera na zajęciach jest bardzo wesoła i twórcza podczas scenek oraz tworzenia scenariusza. Fascynujące jest przeprowadzanie doświadczeń i oglądanie filmów przyrodniczych. Przede wszystkim lekcje wymagają od uczniów powagi i skupienia, by mogli oni zrozumieć i zapamiętać skomplikowane treści procesów zachodzących w świecie przyrody.

 

Małgorzata Ługin

 Skip to content