Co zrobić w przypadku, gdy nie będzie można zwrócić podręcznika?

Co zrobić w przypadku, gdy nie będzie można zwrócić podręcznika?

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika „Nasz elementarz” klasa I, rodzic wpłaca kwotę 4,34 zł za jedną część podręcznika. Kwota ta stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek Gminy Szemud 70 8351 0003 0000 0228 2000 0010. W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik ………………………..część …”.  Dowód wpłaty należy okazać w bibliotece.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika „Nasz elementarz” klasa II, rodzic wpłaca kwotę 4,21 zł za jedną część podręcznika. Kwota ta stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek Gminy Szemud 70 8351 0003 0000 0228 2000 0010  . W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik ………………………..część …”.  Dowód wpłaty należy okazać w bibliotece.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika „Nasz elementarz” klasa III, rodzic wpłaca kwotę 2,35 zł za jedną część podręcznika. Kwota ta stanowi dochód organu prowadzącego szkołę. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek Gminy Szemud 70 8351 0003 0000 0228 2000 0010 . W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik ………………………..część …” . Dowód wpłaty należy okazać w bibliotece.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia jakiegokolwiek podręcznika do klas IV-VI SP lub I-III GIM rodzic jest zobowiązany do odkupienia takiego samego podręcznika lub innej książki ustalonej z bibliotekarzem.

 

 Skip to content