Czerwiec 2020 – terminarz zdarzeń

Czerwiec 2020 – terminarz zdarzeń

8-22 czerwca – zdawanie podręczników wg harmonogramu wskazanego przez wychowawców;

10 czerwca – wystawienie ocen proponowanych z przedmiotów i z zachowania;

11 czerwca – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć dydaktycznych;

12 czerwca – dzień wolny od zajęć dydaktycznych;

16-18 czerwca – egzamin ósmoklasistów. 

W dniach egzaminów uczniowie klas 0-VII mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

17 czerwca – wystawienie ocen końcoworocznych z przedmiotów i zachowania;

22-26 czerwca – odbieranie przez uczniów podręczników na nowy rok szkolny wg harmonogramu wskazanego przez wychowawców;

26 czerwca – zakończenie roku szkolnego [forma zostanie podana do wiadomości wkrótce]. Skip to content